กว่าจะเป็น อลินคลินิก ที่มีมากกว่า 15 สาขา…

อลินคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย คุณมะนาว หรือภิญญดา ชูชีพชัย และคุณคิว วชิรวิชญ์ มากแย้ม สามี-ภรรยาคู่นักธุรกิจที่มุ่งมั่นทำตามความฝันในเส้นทางความงาม โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านผิวหนัง-ความงาม พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมาเฉพาะทางด้านศัลยกรรม ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภคในด้านความสวยงาม เน้นราคาที่จับต้องได้ ควบคู่กับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใหม่ๆ จากเกาหลี และการนำเทรนด์ความงามในด้านอื่นๆ มาอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าให้ย้อนไปถึงธุรกิจก่อนหน้านี้ เรามีประสบการณ์ทำสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่ชื่อว่า MN Skin Beauty Care มาก่อน แล้วเพิ่มไลน์ธุรกิจมาทำ Salon & Spa แบบครบวงจร หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ALYN CLINIC” คลินิกเสริมความงามเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสาขาหลัก โดยมีการนำเครื่องมือเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
“ALYN CLINIC” เติบโตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีสาขากว่า 15 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พร้อมการบริการที่เป็นหนึ่งจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยทางทีมผู้บริหารคอยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกับทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง ดูแลเปรียบเสมือนส่วนนึงของครอบครัว ผนวกกับทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญเป็นเลิศคอยแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนี้คลินิกยังได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของเรา
นับได้ว่า “ALYN CLINIC” เป็นสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่รวมเทคนิคและนวัตกรรมนำเทรนด์ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามและผิวพรรณที่มีมานานกว่า 10 ปี โดยเรามุ่งเน้นความงามที่ เรียล ชัดเจน เข้าถึงได้ทุก เพศทุกวัย ในราคาที่เหมาะสม และคุณภาพเป็นเลิศ

กว่าจะเป็น อลินคลินิก ที่มีมากกว่า 15 สาขา…

อลินคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย คุณมะนาว หรือภิญญดา ชูชีพชัย และคุณคิว วชิรวิชญ์ มากแย้ม สามี-ภรรยาคู่นักธุรกิจที่มุ่งมั่นทำตามความฝันในเส้นทางความงาม โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านผิวหนัง-ความงาม พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมาเฉพาะทางด้านศัลยกรรม ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภคในด้านความสวยงาม เน้นราคาที่จับต้องได้ ควบคู่กับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใหม่ๆ จากเกาหลี และการนำเทรนด์ความงามในด้านอื่นๆ มาอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าให้ย้อนไปถึงธุรกิจก่อนหน้านี้ เรามีประสบการณ์ทำสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่ชื่อว่า MN Skin Beauty Care มาก่อน แล้วเพิ่มไลน์ธุรกิจมาทำ Salon & Spa แบบครบวงจร หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ALYN CLINIC” คลินิกเสริมความงามเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสาขาหลัก โดยมีการนำเครื่องมือเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
“ALYN CLINIC” เติบโตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีสาขากว่า 15 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พร้อมการบริการที่เป็นหนึ่งจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยทางทีมผู้บริหารคอยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกับทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง ดูแลเปรียบเสมือนส่วนนึงของครอบครัว ผนวกกับทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญเป็นเลิศคอยแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนี้คลินิกยังได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของเรา
นับได้ว่า “ALYN CLINIC” เป็นสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่รวมเทคนิคและนวัตกรรมนำเทรนด์ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามและผิวพรรณที่มีมานานกว่า 10 ปี โดยเรามุ่งเน้นความงามที่ เรียล ชัดเจน เข้าถึงได้ทุก เพศทุกวัย ในราคาที่เหมาะสม และคุณภาพเป็นเลิศ

กว่าจะเป็น อลินคลินิก ที่มีมากกว่า 15 สาขา…

อลินคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย คุณมะนาว หรือภิญญดา ชูชีพชัย และคุณคิว วชิรวิชญ์ มากแย้ม สามี-ภรรยาคู่นักธุรกิจที่มุ่งมั่นทำตามความฝันในเส้นทางความงาม โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านผิวหนัง-ความงาม พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมาเฉพาะทางด้านศัลยกรรม ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภคในด้านความสวยงาม เน้นราคาที่จับต้องได้ ควบคู่กับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใหม่ๆ จากเกาหลี และการนำเทรนด์ความงามในด้านอื่นๆ มาอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าให้ย้อนไปถึงธุรกิจก่อนหน้านี้ เรามีประสบการณ์ทำสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่ชื่อว่า MN Skin Beauty Care มาก่อน แล้วเพิ่มไลน์ธุรกิจมาทำ Salon & Spa แบบครบวงจร หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ALYN CLINIC” คลินิกเสริมความงามเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสาขาหลัก โดยมีการนำเครื่องมือเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
“ALYN CLINIC” เติบโตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีสาขากว่า 15 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พร้อมการบริการที่เป็นหนึ่งจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยทางทีมผู้บริหารคอยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกับทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง ดูแลเปรียบเสมือนส่วนนึงของครอบครัว ผนวกกับทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญเป็นเลิศคอยแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนี้คลินิกยังได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของเรา
นับได้ว่า “ALYN CLINIC” เป็นสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่รวมเทคนิคและนวัตกรรมนำเทรนด์ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามและผิวพรรณที่มีมานานกว่า 10 ปี โดยเรามุ่งเน้นความงามที่ เรียล ชัดเจน เข้าถึงได้ทุก เพศทุกวัย ในราคาที่เหมาะสม และคุณภาพเป็นเลิศ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.นิรวิทธิ์ วุฒิวิชญานันต์

นพ.ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์

พญ.สุขสุภา บุญชู

พญ.นิภาพรรณ ผลบุญ

พญ.สกาวรัตน์  เกษมพร

นพ.อรรถโชติ ชนวีระยุทธ

พญ.ณิชกานต์ สุทธิศาสตร

พญ.วาสินา กลิ่นตปนียกุล

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.นิรวิทธิ์ วุฒิวิชญานันต์

นพ.ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์

พญ.สุขสุภา บุญชู

พญ.นิภาพรรณ ผลบุญ

พญ.สกาวรัตน์  เกษมพร

นพ.อรรถโชติ ชนวีระยุทธ

พญ.ณิชกานต์ สุทธิศาสตร

พญ.วาสินา กลิ่นตปนียกุล

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.นิรวิทธิ์ วุฒิวิชญานันต์

นพ.ณัฐธีร์ ธนะไชยพันธุ์

พญ.สุขสุภา บุญชู

พญ.นิภาพรรณ ผลบุญ

พญ.สกาวรัตน์  เกษมพร

นพ.อรรถโชติ ชนวีระยุทธ

พญ.ณิชกานต์ สุทธิศาสตร

พญ.วาสินา กลิ่นตปนียกุล

รางวัลการันตี

GALDERMA

Customer high recognition award ALYN CLINIC

MEDYCELES

ALYN CLINIC Top Customer Awards 2022 Medyceles Thank You Party Neuramis

TOP SPENDER 2022

AESTOX ALYN CLINIC

AWARD PLAQUE

Valued Customer 2022 ALYN CLINIC

Top Customer Awards

ALYN CLINIC Edencolors(Thailind) Of November 2022

ALYN CLINIC 2022

WINNING TOGETHER Aestema | e.p.t.q

BEST AWARDS

ASEAN BRAND 2022 ธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

ICON BRAND

THAILAND AWARDS 2017 ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม แห่งปี 2560

รางวัลกินรีทอง

ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก รางวัลแห่งบุคคล กินรีทอง 2560

SQC AWARDS 2020

ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

CEO THAILAND

AWARDS 2016 ผู้บริหารแห่งปี 2559

15 สาขา ทั่วประเทศ

จองคิว / สอบถามตารางแพทย์และโปรโมชั่นล่าสุด ได้ที่

ภาคกลาง

สาขาลพบุรี

083 227 3450

สาขาสระบุรี

083 227 3450

สาขาสิงห์บุรี

083 227 3450

สาขานครสวรรค์

083 227 3450

สาขาสุพรรณบุรี

083 227 3450

สาขาอยุธยา

065 728 8924

ภาคเหนือ

สาขาพิษณุโลก

061 792 9366

สาขากำแพงเพชร

061 792 9366

กรุงเทพมหานคร

สาขาลาดพร้าว

083 227 3450

สาขาสายไหม

099 625 6236

ภาคตะวันออกเฉียงใต้

สาขาโคราช

095 560 0485

สาขาอุบลราชธานี

061 385 5360

15 สาขา ทั่วประเทศ

จองคิว / สอบถามตารางแพทย์และโปรโมชั่นล่าสุด ได้ที่

ภาคกลาง

สาขาลพบุรี

083 227 3450

สาขาสระบุรี

083 227 3450

สาขาสิงห์บุรี

083 227 3450

สาขานครสวรรค์

083 227 3450

สาขาสุพรรณบุรี

083 227 3450

สาขาอยุธยา

065 728 8924

ภาคเหนือ

สาขาพิษณุโลก

061 792 9366

สาขากำแพงเพชร

061 792 9366

กรุงเทพมหานคร

สาขาลาดพร้าว

083 227 3450

สาขาสายไหม

099 625 6236

ภาคตะวันออกเฉียงใต้

สาขาโคราช

095 560 0485

สาขาอุบลราชธานี

061 385 5360

Blog&Community

ศัลยกรรมเสริมความงาม

ศัลยกรรมจมูกแบบ Close

ศัลยกรรมจมูกแบบ Semi Open

ศัลยกรรมจมูกรวม

ศัลยกรรมเสริมคาง

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ศัลยกรรมตัดปากกระจับ

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง

ศัลยกรรมเติมเต็มไขมัน

ดูแลรูปร่าง

ลดสัดส่วน

Hifem สร้างกล้ามเนื้อ

ปรับรูปหน้า

ฟิลเลอร์

โบท็อกซ์

ร้อยไหม

ยกกระชับหน้า

Fat ลดไขมัน

ดูแลผิวพรรณ

วิตามินผิวหน้า

วิตามินผิวกาย

เลเซอร์ผิวหน้า

เลเซอร์ผิวกาย

สาขาที่ให้บริการ
 • ภาคกลาง
 • ภาคเหนือ

สาขาพิษณุโลก

สาขากำแพงเพชร

 • กรุงเทพมหานคร

สาขาลาดพร้าว

สาขาสายไหม

 • ภาคตะวันออกเฉียงใต้

สาขาโคราช

สาขาอุบลราชธานี

Blog&Community

ศัลยกรรม

ศัลยกรรมจมูกแบบ Close

ศัลยกรรมจมูก Semi Open

ศัลยกรรมจมูกรวม

ศัลยกรรมเสริมคาง

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ศัลยกรรมตัดปากกระจับ

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง

ศัลยกรรมเติมเต็มไขมัน

ดูแลรูปร่าง

ลดสัดส่วน

Hifem สร้างกล้ามเนื้อ

ปรับรูปหน้า

ฟิลเลอร์

โบท็อกซ์

ร้อยไหม

ยกกระชับหน้า

Fat ลดไขมัน

ดูแลผิว

วิตามินผิวหน้า

วิตามินผิวกาย

เลเซอร์ผิวหน้า

เลเซอร์ผิวกาย

สาขาที่ให้บริการ
 • ภาคกลาง
 • เหนือ

สาขาพิษณุโลก

สาขากำแพงเพชร

 • กรุงเทพมหานคร

สาขาลาดพร้าว

สาขาสายไหม

 • ภาคตะวันออกเฉียงใต้

สาขาโคราช

สาขาอุบลราชธานี

Blog&Community

ศัลยกรรมจมูกแบบ Close

ศัลยกรรมจมูกแบบ Semi Open

ศัลยกรรมจมูกรวม

ศัลยกรรมเสริมคาง

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ศัลยกรรมตัดปากกระจับ

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง

ศัลยกรรมเติมเต็มไขมัน

ฟิลเลอร์

โบท็อกซ์

ร้อยไหม

ยกกระชับหน้า

Fat ลดไขมัน

วิตามินผิวหน้า

วิตามินผิวกาย

เลเซอร์ผิวหน้า

เลเซอร์ผิวกาย

ลดสัดส่วน

Hifem สร้างกล้ามเนื้อ

สาขาที่ให้บริการ
 • ภาคกลาง
 • กรุงเทพมหานคร

สาขาลาดพร้าว

สาขาสายไหม

 • ภาคเหนือ

สาขาพิษณุโลก

สาขากำแพงเพชร

 • ภาคตะวันออกเฉียงใต้

สาขาโคราช

สาขาอุบลราชธานี